Strong Women and Men amidst Pandemic

DA-PhilRice joins the celebration of the 2021 National Women’s Month with the theme “We Make Change Work for Women – Juana Laban sa Pandemya: Kaya!”

This year’s observance highlights both the challenges and opportunities for women amidst the COVID-19 pandemic.

Let us see how ordinary women of DA-PhilRice do wonders to cope with the challenges of the COVID-19 pandemic making them worthy to be called “Wonder Women in DA-PhilRice”.

We should also appreciate the efforts of the “Super Men in DA-PhilRice” by giving necessary support to women amidst the pandemic.

National Women's Month BALANSE ANG KAILANGAN NG PANDEMYA AY MALABANAN March 8, 2021 - Naniniwala ako na mas nabigyan ko ng sapat at balanseng oras ang pag-aalaga sa aking asawa at mga anak at ang pagiging researcher ko sa opisina kahit na may pandemya.
GINTONG OPORTUNIDAD DALA NG PANDEMYA March 8, 2021 - Ang pandemya ay hindi naging hadlang upang itigil ang galaw sa bawat araw, bagkus ito ay isang gintong pagkakataon na naging malapit sa isa’t isa ang bawat miyembro ng pamilya
GABAY NG PAMILYA SA GITNA NG PANDEMYA March 8, 2021 - Gingawa ko ding makabuluhan at produktibo ang araw-araw kapag kami ay magkakasama lalo na ngayong quarantine para malimutan ang dinaranas na sakuna.
LEADING WITH INTEGRITY & COMPASSION March 8, 2021 - Na balanse ko ang trabaho at panahon sa pamilya sa pamagitan ng self-discipline and leadership.
A STRENGTH FROM ABOVE March 8, 2021 - Tanging ang Diyos at malasakit ng kapwa ang pinaghuhugutan ko ng lakas at pag-asa.
TULOY ANG LABAN March 8, 2021 - Napagod, pero hindi sumuko at nakaya naman.
NATUTONG MAG-KOMPROMISO DAHIL SA PANDEMYA March 8, 2021 - Sa ngayon, ang tangi ko lang magagawa ay ibayong pag-iingat, pagsunod sa ordinansa, palakasin ang loob ng pamilya, pag-alaga sa sarili, at pananalig sa Poong Maykapal.
EMBRACING CHALLENGES WITH FAITH March 8, 2021 - In the end, as the saying goes, there is a reason for everything. Some things are really beyond human comprehension and understanding. All challenges in life just need to lift them up above to our FATHER.
BATTLING FEAR WITH PASSION & DEDICATION March 8, 2021 - I believe that if you love your work, you will give your 100% time and effort for the best results.
TATAG AT DISIPLINA LABAN SA PANDEMYA March 8, 2021 - Kahit mahirap ang sitwasyon, kailangang magtrabaho para maitaguyud ang aking pamilya. Disiplina ang kailangan sa ganitong panahon.
NATUTONG MAGPAHALAGA DAHIL SA PANDEMYA March 8, 2021 - Isang malaking pagsubok sa akin bilang isang maybahay kung paano ko hahatiin ang oras ko araw-araw para gampanan ang pagiging isang ina, asawa, at guro sa aking mga anak. Kasama na rito ang kaliwa’t kanang gawaing bahay na hindi ko dati araw-araw na ginawa noong wala pang pandemya.
FINDING WORK-LIFE BALANCE March 8, 2021 - Balancing time at work and family is very challenging on my part. However, setting up priorities, time management and negotiations is what keeps it balanced.
WHEN SELFLESSNESS IS STRENGTH March 8, 2021 - I have been the one providing for the medication of my mother and basic needs of my family including my sister and nephews who stay in our house to help me attend to our mother since the lockdown.
OVERCOMING OBSTACLES WITH FAITH AND HARDWORK March 8, 2021 - If there is a will, there is a way. With great faith, with determination, nothing can hinder what can be done with efficiency and with grace.
Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute