citizen's charter-page1

citizen's charter-page2

citizen's charter-page3

 

 

 

PRODUKTO: Mga babasahin/libro, souvenir items, Tapuy, pabango, atbp.
TANGGAPAN: PhilRice Business Development Division (PBDD) sales@email.philrice.gov.ph

MGA HAKBANG
TAGAPANGASIWA
BAYARIN
ORAS NG PAGHIHINTAY
Pumunta sa PBDO display area. Pumili ng mga gustong bilhin.Sales ClerkWala5 minuto
Sabihin ang order at maghintay na matapos ang Product Order and Issue Slip (POIS).Sales Officer3 minuto
Tingnan ang tamang bilang ng produkto at tamang presyo mula sa PhilRice Products Price List upang malaman ang eksaktong halaga ng babayaran.3 minuto
Ihanda ang pambayad at magtungo sa kahera.CashierTIngnan sa talaan
Ibigay ang POIS at bayad sa kahera. Kunin ang resibo.
Bumalik sa display area upang ipakita ang resibo at makuha ang pinamili.Warehouse StaffWala15-30 minuto

 

PRODUKTO: Pagsasanay sa Pagsasaka at Iba Pa
TANGGAPAN: Technology Management & Services Division (TMSD)

MGA HAKBANG
TAGAPANGASIWA
BAYARIN
ORAS NG PAGHIHINTAY
Magsadya sa tanggapan ng TMSD, 2F Farmers` Training and Information Center (FTIC)Sales ClerkWala5 minuto
Alamin ang mga pagsasanay na iniaalok ng PhilRice at ang mga kaukulang halaga nito.Sales Officer3 minuto
Kung may napili at nagustuhan sa mga inaalok na mga pagsasanay, makipag-usap sa mga pinuno ng TMSD sino mang tagapamahala ukol sa sakop, skedyul ng pagsasanay, at kaukulang bayad nito.3 minuto
Ang tagapamahala ng pagsasanay ay maghahanda ng training proposal at Letter of Agreement at ibibigay ito sa nagre-request na ahensya o indibidwal para sa kanyang kumpirmasyon at pag-aproba.CashierTIngnan sa talaan
Kung pabor sa mga nilalaman ng proposal at Letter of Agreement pirmahan ito at ibigay sa PhilRice bago pa man mag-umpisa ang pagsasanay.Warehouse StaffWala15-30 minuto

May suhestiyon ba kayo sa serbisyo publiko sa PhilRice?
Email: prri.mail@philrice.gov.ph
Tel/Fax: (+63) (44)456-0112 | Call/Text: (+63) (920)911-1398
Helpdesk: Main Building Lobby - Officer of the day -->

Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute