sariwa vs tuyo

Ano ang pagkakaiba sa kita ng magsasakang bagbenta ng tuyo sa magsasakang nagbenta ng sariwang palay?

Ano ang pagkakaiba sa kita ng magsasakang bagbenta ng tuyo sa magsasakang nagbenta ng sariwang palay? Ating bibigyan ng paliwanag ang mga tanong na iyan.

Para maunawaan ang usapin ukol sa presyo ng palay, mahalagang malaman muna natin ang kaibahan ng tuyo at sariwang palay.

Are you satisfied with this material?


ano ang kaibahan ng presyo ng sariwa at tuyong palay?

Ano ang kaibahan ng presyo ng sariwa at tuyong palay?

Ano ang kaibahan ng presyo ng sariwa at tuyong palay? Ating bibigyan ng paliwanag ang mga tanong na iyan.


Para maunawaan ang usapin ukol sa presyo ng palay, mahalagang malaman muna natin ang kaibahan ng tuyo at sariwang palay.


Are you satisfied with this material?

bakit magkaiba ang presyo ng sariwa at tuyong palay?

Bakit magkaiba ang presyo ng sariwa at tuyong palay?

Bakit nga ba nagkakaiba ang presyo ng palay? Ating bibigyan ng paliwanag ang mga tanong na iyan.

Para maunawaan ang usapin ukol sa presyo ng palay, mahalagang malaman muna natin ang kaibahan ng tuyo at sariwang palay.


Are you satisfied with this material?

Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute