Nitong nagkaroon ng pandemya, tumutulong ako sa mga gawaing bahay, sa pagluluto at paglilinis, at pati na rin sa pagtuturo sa mga bata ng mga gawain at leksyon sa pagpapaunlad ng sarili. Nag-attend din ako sa mga online classes at webinar na nakakatulong sa pag-cope sa pandemya at pagpapaunlad ng sarili na may kinalaman sa pamilya, sa pakikipag kapwa-tao at pagpapaunlad ng maliit na negosyo. Naging abala din ako sa pagsasaayos ng aming munting negosyo na mga pastries tulad ng cinnamon rolls, banana loaf, at creamcheese garlic bread, na nabebenta namin sa mga kaopisina at online; at sa pag-aayos ng aming munting hardin ng mga halaman at gulay.

Naniniwala ako na mas nabigyan ko ng sapat at balanseng oras ang pag-aalaga sa aking asawa at mga anak at ang pagiging researcher ko sa opisina kahit na may pandemya.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply


Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute