Vol. 4 No. 4

Bukod sa kita sa pagtatanim ng palay,
Iba’t-ibang diskarte ang pwedeng
gawin upang kumita nang mas malaki.
Ipinapakita ng pabalat ang iba’t-ibang
mapagkakaperahan sa larangan ng
pagpapalayan.

Ikaw, ano’ng combo-panalo mo?

Vol 30 No 3

Machines are farmer’s allies. With machines, farmers could
produce and earn more in a breeze helping them to confidently
compete with rice-exporting neighboring countries. It is hoped that
machines would become part of Filipino’s farming culture.

Vol 4 No 3

Sa isyu ng magasing ito, busisiin ang mga
patotoo ng mga magsasakang tumaas ang ani
at kita sa pagtatanim ng hybrid rice.
Ma-inspire sa kanilang mga kwentong nagbigay
ng ngiti sa kanilang mga labi. Paano nga ba
mapatataas ang aning aabot hanggang 10 tonelada?

Rice, youth, and climate change

Intersections among rice, youth, and climate change are
not always talked about. The cover shows that these three
can be interrelated, with young people at the center. We
show that young people are forces to be reckoned with
when it comes to addressing issues relating to the impacts
of climate change on rice and/or vice versa. Engaging
them can mean favorable impacts on our rice-farming
communities.

Vol. 30 No. 2

While hybrid is not a new technology,
this issue reintroduces it to the public to help
them learn and unlearn the things that they
know; provide explanations to their judgements;
and consider it another option for them to be more competitive

Vol. 4 No. 2

Alamin ang iba’t-ibang teknik sa
pagsasaka para ani ay mas hitik
ngunit sa bulsa ay hindi masakit

Dahil hindi kailangang magastos ang pagsasaka

Vol. 4 No. 1

Tuklasin ang iba’t-ibang serbisyong pang-agrikultura na maaaring
magbigay ng mataas na ani at kita.

Mga programang masasandalan ng ating mga magsasaka.

Vol. 30 No. 1

As we speed closer to our vision of a ricesecure
Philippines, we look back on how we
got to our current position.

Vol. 29 No. 4

The face of the Filipino farmers will continue to evolve as they tread the path to success. The farmers of the future are the best versions of who they are today.

Vol. 3 No. 4

Sadyang hindi na mapipigilan ang pagpapatupad ng trade liberation o pinaluwag ng kalakalan sa bansa. Kay naman, mas mainam nang maging handa!

Alamin ang iba’t ibang diskarte upang makasabay ang mga magsasakang Pinoy sa ibang bansa.

For more information materials, click here.
Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute