Vol. 31 No. 1

The key to rice security is ensuring that seeds are of high quality. In 2017, the Philippines achieved its highest rice production thus far. The use of quality seeds is one of the factors that made this possible. This issue features strategies that PhilRice and its partners are pursuing to make quality seeds available, accessible, and affordable to all Filipino rice farmers at all times to help them produce even more.
  

Are you satisfied with this material?

Vol. 5 No. 1

Ang bansang rice-secure ay laging may mabibili,
masustansiya, abot-kaya, at ligtas-kainin na bigas.
Alamin ang mga sangkap ng putaheng “Rice-Secure
Philippines” sa pamamagitan ng iba’t-ibang programa
ng PhilRice.
  

Are you satisfied with this material?

Vol. 30 No. 4

PhilRice and its partners are now working
together to unlock the door to rice security
using different keys. This issue features how
each key is designed to make the Filipino rice
farmers and the Philippine rice industry more
competitive.

Vol. 4 No. 4

Bukod sa kita sa pagtatanim ng palay,
Iba’t-ibang diskarte ang pwedeng
gawin upang kumita nang mas malaki.
Ipinapakita ng pabalat ang iba’t-ibang
mapagkakaperahan sa larangan ng
pagpapalayan.

Ikaw, ano’ng combo-panalo mo?

Vol 30 No 3

Machines are farmer’s allies. With machines, farmers could
produce and earn more in a breeze helping them to confidently
compete with rice-exporting neighboring countries. It is hoped that
machines would become part of Filipino’s farming culture.

Vol 4 No 3

Sa isyu ng magasing ito, busisiin ang mga
patotoo ng mga magsasakang tumaas ang ani
at kita sa pagtatanim ng hybrid rice.
Ma-inspire sa kanilang mga kwentong nagbigay
ng ngiti sa kanilang mga labi. Paano nga ba
mapatataas ang aning aabot hanggang 10 tonelada?

Rice, youth, and climate change

Intersections among rice, youth, and climate change are
not always talked about. The cover shows that these three
can be interrelated, with young people at the center. We
show that young people are forces to be reckoned with
when it comes to addressing issues relating to the impacts
of climate change on rice and/or vice versa. Engaging
them can mean favorable impacts on our rice-farming
communities.

Vol. 30 No. 2

While hybrid is not a new technology,
this issue reintroduces it to the public to help
them learn and unlearn the things that they
know; provide explanations to their judgements;
and consider it another option for them to be more competitive

Vol. 4 No. 2

Alamin ang iba’t-ibang teknik sa
pagsasaka para ani ay mas hitik
ngunit sa bulsa ay hindi masakit

Dahil hindi kailangang magastos ang pagsasaka

Vol. 4 No. 1

Tuklasin ang iba’t-ibang serbisyong pang-agrikultura na maaaring
magbigay ng mataas na ani at kita.

Mga programang masasandalan ng ating mga magsasaka.

For more information materials, click here.
Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute