Ayon sa mga eksperto ng PhilRice, and paggamit ng purong binhi ay
maaaring makapagpataas ng 10-15% dagdag ani.

Makasisiguro rin na halos wala ng buto ng damo na kasama sa sako at sabay-sabay na mahihinog at aanihin ang palay. Mas mataas din ang porsiyento ng pagsibol nito at malulusog ang mga tutubong halaman. Kaya naman, mas matitibay ang mga ito laban sa peste at sakit.

Sa paggamit ng purong binhi tulad ng NSIC Rc222, maaaring makapagbigay ito ng dagdag ani na 2,000 kilo o dagdag kita na P32,640 kada ektarya.

Kabilang ang NSIC Rc 222, Rc 216, Rc 160, Rc 238, at Rc 300 sa mga napatunayang subok na barayti sa Pilipinas maging sahod-ulan o may patubig mang palayan sa tag-ulan o tag-araw man.

Umaani ng 122 hanggang 200 kaban ang Rc 222 kung lipat-tanim. Nasa 114 hanggang 158 kaban naman kung sabog-tanim. Ito ay may paggulang na 114 araw kung lipat-tanim at 106 araw naman kung sabog-tanim. Ang kanin ay may katamtamang lambot.

Nasa 120 kaban hanggang 194 kaban ang kayang anihin ng Rc 216 kung lipat-tanim. Samantala, 114 kaban hanggang 186 kaban ang naitalang ani kung sabog-tanim. Ito ay may paggulang na 112 araw kung lipat-tanim at 104 araw naman kung sabog-tanim. Ang kanin ay may katamtamang lambot

Samantala, 112 kaban naman ang karaniwang ani ng Rc 160, pinakamataas na ang 164 kaban kung sabog-tanim. Nasa 112 araw ang paggulang nito kung lipat-tanim at 107 araw naman kung sabog- tanim. Malambot ang kanin ng Rc160.

Ang Rc 300 naman ay kayang umani ng 114 kaban hanggang 208 kaban kung lipat-tanim. Nasa 106 hanggang 180 kaban naman kung sabog-tanim. Ito ay may 115 araw na paggulang kung lipat-tanim at 105 araw naman kung sabog-tanim. Katamtaman ang lambot ng kanin ng Rc300.

Hindi rin nagpahuli ang Rc 238 na kayang umani ng 128 hanggang 212 kaban kung lipat-tanim. Ito ay may paggulang na 110 araw kung lipat-tanim. Katamtaman ang lambot nito kapag naluto.

Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Rice Matters facebook
page ng PhilRice.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply


Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute