Ipinapayo ng mga eksperto na paramihin ang mga likas na kaaway ng peste o helpful organisms nang maiwasan ang pagsalakay ng mga peste sa palayan.

Unti-unting pinapatay ng mga kaibigang organismo tulad ng putakti ang pesteng kulisap. Ang iba namang kaibigang organismo ay kinakain o sinisipsip ang katas ng katawan ng mga peste sa palayan.

Kung kaya, ipinapayo na paramihin ang mga kaibigang organismo sa palayan. Ilan sa mga likas na kaaway ng peste ay ground beetle, mga gagamba tulad ng wolf spider, lynx spider, long-jawed spider, cricket, red ant, pagung- pagongan, at mga tutubi. Tinatawag silang beneficials o mga kapaki- pakinabang na kulisap ang mga putakting parasito at mga maninila o predators.

Ang pagtatanim ng mga namumulaklak na halamang damo kalapit ng mga palayan ay mainam na tirahan ng mga kaibigang kulisap. Ilan sa mga namumulaklak na halamang damo ay ang bidens at butter daisy.

Ayon sa pag-aaral ng PhilRice, mas dumarami ang likas na kaaway sa mga palayan na may kalapit na gulayan, damuhan, mga punong kahoy, at mga namumulaklak na halaman kumpara sa palayan na walang ibang tanim at may layo na halos 300 metro sa mga gulayan o kung ano mang halamang namumulaklak.

Maaari rin magtanim ng gulay tulad ng okra, kalabasa, talong, at sesame seeds o linga. Ang mga ito ay mainam rin pamahayan ng mga kaibigang
kulisap. Ang pagtatanim ng mga halamang ito ay nakatutulong na sa
pagpaparami ng mga kaibigang kulisap, dagdag kita pa sa mga magsasaka.

Samantala, ang maling paraan ng pagpuksa sa mga peste tulad ng hindi angkop na paggamit ng pestisidyo ang siyang dahilan ng pagkasira,
pagkamatay, at pagkawala ng mga kaibigang organismo sa palayan. Isa rin itong dahilan upang ma-immune sa lason ang mga peste.

Ipinapayo na ang paggamit ng pestisidyo ay kinakailangang nasa tamang panahon at pamamaraan. Tandaan, hindi totoong maiiwasan ang peste sa palayan kung mag-iisprey kaagad ng pestisidyo.

Para sa karagdagang impormasyon, i-like ang Rice Matters facebook page ng PhilRice.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply


Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute