Inaasahang magagamit na ngayong Setyembre 2018 ang e-Damuhan app na binuo ng Information Systems at Crop Protection divisions ng PhilRice. 

Sa pamamagitan ng simpleng pagkuha ng larawan ng damo gamit ang cellphone o tablet ay agad matutukoy ng e-Damuhan ang uri ng damo at kung paano ito pamahalaan.

Kaya naman, sa pamamagitan ng e-Damuhan app ay mapapadali na ang pagtukoy at pamamahala ng damo ng mga magsasaka, extension workers, at estudyanteng kumukuha ng agrikultura. 

Paalala ng mga ekperto na ang hindi wastong pamamahala ng damo tulad ng maling uri ng pamatay-damo na ginamit, sobrang paglalagay, o paglalagay sa hindi tamang panahon ay nagdudulot ng pinsala sa halamang palay. Kung kayat mainam na matukoy ang damo at tamang pamamahala nito.

Tinatayang nasa 78 na uri ang damo ang nakalagay sa e-Damuhan app. 

Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center bilang 0917 111 7423. Uulitin ko po, 0917 111 7423.

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry

Leave a Reply


Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute