Hangad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund (RCEF) ang kasaganaan ng magsasaka Upang maisakatuparan ito, nakaalalay ang RCEF sa pamamagitan ng pamamahagi ng libreng binhi, makina, at pagsasanay. Mga sangkap na makatutulong magpataas ng ani at kita ng mga magsasaka. Isama mo pa ang mga pahiram na may mababang interes Inaasahang ang apat na sangkap na ito ang bubuo sa mas matatag na magsasakang Pinoy na kayang makipagsabayan sa banyagang exporter […]

Categories: E-Magazines
Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute