Sa pamamagitan ng FutureRice Program ng Philippine Rice Research Institute (PhilRice), sinusubukang gamitin ang potensyal ng “agritourism”  sa ginagawang pang-atraksyon na nauukol sa pagpapalay o Rice Agritourism sa bansa.

Ayon kay Roger F. Barroga, program leader ng FutureRice Program, ang FutureRice ay naglalayon na ihanda ang mga magsasaka at extension workers sa mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakapaloob sa teknolohiya ng FutureRice ang paggamit ng Clean, Green, Practical, and Smart o Clean GPS farming.

Ang Clean GPS ay nagtataguyod ng mga teknolohiyang napapanahon sa pagsasaka upang matugunan ang iba’t-ibang problema dulot ng climate change at pagtaas ng presyo ng gasolina na isa sa pangunahing ginagamit sa pagsasaka. Kabilang din dito ang teknolohiyang nakatutulong sa pangangalaga ng ating kalikasan, at mga teknolohiyang makapagbibigay ng mataas na ani at kita para sa mga magsasaka.

Kabilang sa mga teknolohiyang nakapaloob sa limang ektaryang bukirin ng  FutureRice ay ang Minus One Element Technique (MOET) Calculator, Rice Crop Manager – mga kagamitan para matukoy ang pangangailangang sustansiya ng palay; makinarya at monitoring systems tulad ng  Field Water Monitoring and Control System (FWMCS) at Automated Field Monitoring Station (AFMS). Gumagamit din ang FutureRice ng biogas digester, isang alternatibong mapagkukuhanan ng gasolina mula sa mga dumi ng hayop.

Mayroon ding mga nakatanim na hybrid na barayti tulad ng Mestiso 19 at 20, mga tradisyonal na barayti, aromatic rice, barayti para sa nababahang lugar, at mga barayti mula sa Korea.

Ang FutureRice ay nagbibigay ng kaalaman, karanasan, at kamulatan sa mga magsasaka at extension workers sa pamamagitan ng mga pagsasanay, pagbisita sa bukid, at mga kaganapan sa pagsasaka.

Ngayong taon, sa pakikipagtulungan ng FutureRice at Project IPaD (Improving Technology Promotion and Delivery through Capability Enhancement of Next-Gen Rice Extension Professionals and Other Intermediaries), nadebelop ang rice boot camp kung saan ginanap ang pagsasanay ng 25 Agridocs o Agricultural Development Officers.

Sa kabila ng tatlo hanggang limang oras na byahe mula sa Maynila hanggang PhilRice, masasabing sulit pa rin ang pagbisita sa FutureRice. Ilan sa mga adventure na pwedeng gawin sa bukirin ay pagtatanim, pag-aani, at ilang recreational activities tulad ng pamamangka, pangingisda, at kayaking.

Para sa mga interesadong puntahan ang FutureRice site, kontakin ang PhilRice Visitors and Conference Services Office (VCSO) bilang (044) 456-0258 local 526/527 o mag-email sa prri.mail@philrice.gov.ph.

 

Thanks for rating this! Now tell the world how you feel - .
How does this post make you feel?
  • Excited
  • Fascinated
  • Amused
  • Bored
  • Sad
  • Angry
Philippine Rice Research Institute (PhilRice) is a government corporate entity attached to the Department of Agriculture created through Executive Order 1061 on 5 November 1985 (as amended) to help develop high-yielding and cost-reducing technologies so farmers can produce enough rice for all Filipinos.

Learn More

Philippine Rice Research Institute